Obstrukční chování uchazečů


20. 07. 2022

online

Uwaga: To wydarzenie już się odbyło 20. 07 . 2022!

O wydarzeniu

Obstrukční chování uchazečů je téma, které je potřeba vést s příslušnými orgány a hledat řešení, jak se proti maření hospodářské soutěže bránit. Rozhodovací praxe je nejednoznačná a proto je nutné sdílet reálné zkušenosti, vysvětlovat, oponovat, inspirovat. Diskuze se zúčastní zástupci dohledových orgánů, zadavatelů i expertu na tuto problematiku.

Program

Moderuje: Marcela Turčanová
Host: Jaroslav Lexa - ÚVO, Pavel Herman – MMR, Adéla Havlová, Mojmír Florian
Start: 11:00, délka: 30 min

  • Doporučení, jak se bránit proti nekorektním dodavatelům
  • Konkrétní příklady z praxe
  • Diskuze o vydaných rozhodnutích a doporučení z toho vyplývající?

Wykładowcy

Jaroslav Lexa

He’s an incorrigible optimist who believes that procurement in Slovakia can be fun and interesting as well as economically sound and within the law. He proved this, along with his team, as director of the department of public procurement at the Slovak Ministry of Labour, Social Affairs and Family, where he saved more than €5 million a year. He writes contracts, objections, articles and books, and used to also write blogs. As a trainer in the field of public procurement in Slovakia, he is able to explain to people where common sense can be found in the law. He is also a co-founder of the Slovak APUEN. Currently, he is Director of the Public Procurement Institute at the Slovak Office for Public Procurement.

Mojmír Florian

Ředitel Odboru veřejných zakázek II na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy pracoval téměř deset let na Úřadu městské části Praha 2, kde se mj. věnoval zadávání veřejných zakázek; v roce 2012 přešel na druhou stranu pomyslné barikády a od té doby na postupy zadavatelů dohlíží. Podílel se na formulaci části třinácté aktuálně účinného zákona o zadávání veřejných zakázek upravující ochranu dodavatele, tj. námitky a dozor nad dodržováním zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadávání veřejných zakázek se podle jeho přesvědčení kromě nepopiratelné složitosti vyznačuje i dynamičností a různorodostí řešených problémů, které vyžadují komplexní přístup k jejich řešení. K zakázkovým tématům pravidelně přednáší a publikuje. Je mj. členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Pavel Herman

Mgr. Pavel Herman je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1999–2011 byl zaměstnancem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde vykonával různé funkce na sekci dohledu na zadávání veřejných zakázek, včetně funkce ředitele této sekce. Od roku 2012 působí na Ministerstvu pro místní rozvoj, v současné době jako poradce ministryně a předseda expertní skupiny MMR pro veřejné zakázky. Je autorem odborných textů týkajících se zadávání veřejných zakázek a jeho přezkumu, věnuje se rovněž přednáškové činnosti.

Marcela Turčanová

Marcela jest CEO i współzałożycielką spółki konsultingowej APUEN AKADÉMIA s.r.o. i wiceprezeską OZ APUeN SK, założonej w celu wsparcia elektronizacji handlu. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie działalnością doradczą i konsultingową dla dostawców i kupujących w sektorze publicznym. Współpracuje także z organizacją charytatywną Transparency International Slovensko, Fundacją Stop Korupcji i slovensko.digital. Jej pasją są zamówienia publiczne, dlatego w tej dziedzinie chętnie prowadzi wykłady na konferencjach międzynarodowych i streamuje na kanale YouTube. Jest członkinią Procurement Boardu, grupy inspirujących handlowców.

Adéla Havlová

Adwokat ze specjalizacją z prawa sektora publicznego, a zwłaszcza zamówień publicznych. Pracuje w kancelarii adwokackiej Havel & Partners, która w zeszłym roku zdobyła tytuł „Firmy prawniczej roku w dziedzinie zamówień publicznych“ dysponującej największym w Czechach zespołem specjalistów sektora publicznego (25 prawników). Oprócz pracy adwokata Adéla Havlová aktywnie działa w zarządzie powiązanych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Zamówień Publicznych i Unia Administratorów – UNIAVEZ) oraz jest członkinią grupy ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla zarządzania zamówieniami publicznymi za Stowarzyszeniem Rozwoju Infrastruktury, a także członkinią MPSV do odpowiedzialnego udzielania zamówień, w ramach których zajmuje się rozwojem best practice i innowacji w zamówieniach publicznych, łącznie z pytaniami elektronizacji, praktyk zakupowych, odpowiedzialnego udzielania zamówień, oceniania jakości i tym podobne. Od 2014 roku jest członkinią komisji odwoławczej Urzędu Ochrony Konkurencji. Wykorzystuje know-how z innych krajów UE, szczególnie Niemiec, Austrii, Holandii i oczywiście Słowacji. Regularnie prowadzi wykłady i publikuje w czasopismach tematycznych.

Cennik i kontakt

Událost je bezplatná - vyplňte, prosím, jenom registraci.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika